TAITO-hanke

TAITO -hankkeessa edistetään innostavasti ja kannustavasti lappajärveläisten lasten ja nuorten moderneja kädentaitoja mm. digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä olevat lapset ovat iältään 8-18 vuotiaita. Hankkeessa lapset ja nuoret oppivat paikallisesta kulttuurihistoriasta muun muassa digitalisoiden vanhaa materiaalia kerhojen ja kurssien muodossa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä hankkeeseen osallistuvien lasten ja nuorten kanssa näyttely. Hankkeen teemana on tekemällä oppiminen.